inspectie SZW

DE INSPECTIE SZW VERSCHUILT ZICH ACHTER TOENAME ARBEIDSONGEVALLEN!

In september 7, 2017
479 Views

https://nos.nl/artikel/2191209-controles-inspectie-szw-in-gevaar-door-toename-arbeidsongevallen.html

 

Inspecteur-generaal Marc Kuipers van het Ministerie heeft tegen het KRO-NCRV-tv-programma De Monitor gezegd dat de werkdruk voor de inspectie hoog is en dat de inspectie SZW daarom niet toekomt aan preventieve inspecties. Mijn ervaring in de afgelopen 24 jaar is dat dit helemaal niet nieuw is voor de Inspectie SZW. Preventieve inspecties zijn nooit een prioriteit geweest bij de Inspectie. Natuurlijk is het nu een nieuw argument waar men mee kan schermen. Volgens mij is de structurele onderbezetting van de Inspectie een veel belangrijker argument dan het feit dat vorig jaar er 14% meer arbeidsongevallen waren. Al jaren hebben we te maken met de rol van de terugtredende overheid (waar ze ook nog trots op is) en het uitkleden van controlerende instanties. Maar volgens mij had dezelfde inspectie veel eerder aan de alarmbel moeten trekken.

Al jaren roepen deskundigen, zoals ik, dat meer controle noodzakelijk is. Zelfs toen de Europese productrichtlijnen in de negentiger jaren geïntroduceerd werden hebben we als CE consultants geroepen dat controle op de naleving van deze wetgeving noodzakelijk zou zijn om het systeem te laten functioneren. Ook hier heeft de Inspectie niet in geïnvesteerd. Maar goed nu heeft men in eigen ogen weer een goed argument gevonden om het tekort aan preventieve controles te verklaren. Het aspect van het steeds maar meer neerleggen van de verantwoording bij de bedrijven en het effect dat dit heeft op de arbeidsongevallen vergeet men maar even. Volgens mij is er meer sprake van de kip en het ei verhaal. Is de zelfregulering de oorzaak of het tekort aan controles. U mag het zeggen. Mijn mening is dat volgens de overheid er door de zelfregulering gesneden kon worden in de overheidsbudgetten. Met als gevolg inkrimpen van controle instanties en daardoor minder controles.

Dus niet, zoals nu gezegd wordt, minder controles omdat men zo druk is met de verwerking van de ongevalsrapporten. Eerst was er sprake van minder controles omdat men veel vertrouwen had in het zelf kunnen regelen van de branches. Waarom is dit in andere landen van Europa veel en veel beter geregeld? Dat is de vraag die de overheid zich hier eens zou moeten stellen. Niet komen met allerlei flauwe excuses over iets dat men zelf veroorzaakt heeft.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251