CE op machines

AANPASSINGEN AAN MACHINES. WANNEER WEL OF GEEN CE?

In augustus 31, 2017
394 Views

Aanpassingen aan machines leveren altijd interessante vraagstukken op. Veel technici hebben weleens gehoord dat, als zij aanpassingen aan machines of productielijnen doen, dit heel veel gevolgen kan hebben. Vaak heeft men gehoord over de verplichting om bij aanpassingen aan machines de gehele machine of productielijn weer opnieuw onder “CE” te brengen. Veel technici schrikken dan ook terug voor dit gegeven. Maar is dit terecht? Is het terecht dat er door veel adviseurs geroepen wordt dat een machine of een productielijn de gehele machine of productielijn weer geheel onder CE gebracht moet worden? Wij zijn van mening dat dit onterecht is. In de Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG staat in de §39 een prachtige uitleg van wanneer wel en wanneer niet. Hier wordt duidelijk aangegeven dat dit niet altijd een kwestie is van als ……………..dan. Een en ander ligt veel genuanceerder of misschien wel gecompliceerder. Nu is de vraag ook te veel omvattend om daar in een kort artikel de juiste antwoorden te geven. Er zijn namelijk te veel aanpassingen of wijzigingen mogelijk. Maar wel willen we één voorbeeld geven. Men heeft een productielijn waarin men één machine vervangt door een andere. Deze nieuwe machine moet anno 2017 voldoen aan de eisen die de Machinerichtlijn 2006/42/EG en andere van toepassing zijnde Europese richtlijnen er aan stellen. Maar als deze machine geen impact heeft op (geen nieuwe risico’s geeft voor) de ervoor en de er achter liggende machines dan behoeft men niet de gehele productielijn opnieuw onder “CE” te brengen.

Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

  • 39 Samenstellen van nieuwe en bestaande machines

In het algemeen geldt evenwel het volgende als richtsnoer:

  1. Als de vervanging of toevoeging van een samenstellende eenheid in een bestaand samenstel van machines geen noemenswaardige invloed heeft op de werking of veiligheid van de rest van het samenstel, kan de nieuwe eenheid worden beschouwd als een machine die is onderworpen aan de machinerichtlijn. In dat geval zijn geen maatregelen nodig overeenkomstig de machinerichtlijn voor de onderdelen van het samenstel die niet worden beïnvloed door de wijziging. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van het gehele samenstel volgens de nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 2009/104/EG

 

Als we dit even vertalen dan geldt voor de bestaande productielijn dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid van de productielijn in het kader van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG), in Nederland beter bekend als hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Als het nieuwe deel geen nieuwe risico’s oplevert voor de rest van de productielijn kan men dus volstaan met dit nieuwe deel te laten voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. E.e.a. moet men dan wel goed vastleggen.

Zo zijn er heel veel situaties denkbaar waar men een bepaalde benadering moet kiezen. In geval van aanpassingen aan een machine of een productielijn kan het dus heel interessant zijn om eerst eens contact te hebben met een deskundige. Wij als ESV Technisch Adviesbureau BV kunnen u bij dit soort vraagstukken helpen.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251